10 regiuni, 10 povești - unește cele 10 piese din puzzle-ul istoriei!

Ce înseamnă România Mare? Ce a despărțit regiunile istorice până în 2018? Cunoaște-ți trecutul! Sărbătorește 100 de ani de România și unește cele 10 piese din puzzle-ul istoriei!

Transilvania a făcut parte, de-a lungul timpului, din Imperiul Roman, din Regatul Ungariei, respectiv din Imperiul Austriac. Pentru circa 170 de ani, între 1526 și 1699, Transilvania a fost stat independent, sub suzeranitatea Imperiului Otoman, cu numele de Principatul Transilvaniei. În această calitate, a jucat un rol însemnat în Războiul de 30 de ani, de partea coaliției protestante. Odată cu victoriile imperiale pe frontul antiotoman, Transilvania a intrat sub administrație habsburgică, dar și-a păstrat formal statalitatea până în 1867, fiind condusă de guvernatori numiți de la Viena. În perioada dublei monarhii austro-ungare (1867-1918) Transilvania a aparținut Ungariei.

Muntenia este regiunea din sudul României care a format împreună cu Oltenia principatul medieval al Țării Românești, începând cu domnia lui Basarab I sau, după alți istorici, a lui Vladislav I (Vlaicu Voda) și până la unirea principatelor (1859). Toate capitalele Țării Românești s-au situat în Muntenia (cu excepția perioadei 1770-1771 când aceasta a fost la Craiova). Până în secolul XVIII, denumirea "Muntenia" se întindea și asupra Olteniei, care abia după stăpânirea habsburgică a început să fie percepută ca o regiune istorică distinctă. Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea timp de peste 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent odată cu Bătălia de la Posada (10 noiembrie 1330) și încheindu-și existența ca stat (autonom dar tributar Imperiului Otoman) la data de 24 ianuarie/5 februarie 1862, când s-a unit cu Moldova pentru a forma bazele României moderne.

Pe teritoriul Olteniei locuiau, înainte de cucerirea romană, mai multe triburi geto-dace, iar în secolul I î.Hr. acest teritoriu a aparținut Regatului Dac condus de Burebista, apoi, la sfârșitul sec. 1. e.n. regatului condus de Decebal. În secolul al XIII-lea apar cnezatele care au devenit destul de puternice pentru a respinge atacurile maghiare care ocupaseră Transilvania și a celor tătare dinspre est, care reușiseră să ocupe toată zona de câmpie din Muntenia și toată Moldova. În epoca medievală, teritoriul Olteniei a devenit parte integrantă din Țara Românească. Mulți bani ai Craiovei sau familii importante din urbe au devenit domnitori, cel mai bun exemplu este cazul familiei Bibescu, din care fac parte ultimii doi domnitori din Țara Românească, Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei.

Banatul este o provincie istorică împărțită astăzi între România, Serbia și o foarte mică parte din Ungaria. Regiunea a făcut parte din Regatul Ungariei, apoi, din secolul al XVI-lea, din Imperiul Otoman. Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, Banatul a fost înglobat în Arhiducatul Austriei, devenit apoi Imperiul Austriac. După 1867, a făcut parte din partea maghiară a Imperiul Austro-Ungar, iar în urma Primului Război Mondial, Banatul a fost împărțit între cele trei state naționale ale căror etnii locuiau zona: Iugoslavia, România și Ungaria.

Crișana este situată între râurile Mureș, Someș, Tisa și culmile Munților Apuseni, partea de vest aparținând Ungariei și făcând parte parțial din Partium, teritoriul din afara Transilvaniei propriu-zise. Regiunea Partium a fost ocupată în mare parte de trupele Imperiului Otoman în 1660, dar a revenit la Transilvania la sfârșitul secolului. Prin reorganizarea administrativă a Regatului Ungariei, de la mijlocul secolului XIX, teritoriul Partium a fost încorporat în Regat. Prin prăbușirea și dizolvarea Imperiului Austro-Ungar și terminarea Primului Război Mondial, regiunea a fost divizată între Regatul României, Cehoslovacia și Ungaria, prin Tratatul de la Trianon (1920).

Deși Maramureșul a rămas în afara teritoriului cucerit de Imperiul Roman, dacii din regiune au primit influențele civilizației romane. Țara Maramureșului este atestată documentar pentru prima oară în 1199, în perioada expansiunii ungare în Transilvania. Voievodatul Maramureșului a fost o formațiune politică românească ce reunea regiuni autonome numite cnezate și care a existat până la sfârșitul secolului al XIV-lea, când s-a transformat în comitat al Coroanei Ungare. Dupa victoria otomană de la Mohács (1526) asupra regatului ungar, Maramureșul a fost integrat în Voievodatul Transilvania (1538). În 1599, întregul Maramureș a ajuns în stăpânirea lui Mihai Viteazul, odată cu unirea celor trei principate. După 1688, Maramureșul a devenit parte a Imperiului Austriac, odată cu Transilvania.

Principatul Moldovei a fost un stat ce a existat în Europa timp de peste cinci veacuri. Primele date istorice sunt legate de românii (vlahii) numiți bolohoveni și brodnici. Sunt păreri că 1285 este data fondării Moldovei cu instaurarea lui Bogdan, pe un teritoriu delimitat de râul Moldova. Sub conducerea unor domnitori precum Ștefan cel Mare, Principatul Moldova a reușit să-și mențină independența față de otomani și să facă față numeroaselor năvăliri externe, precum cele ale tătarilor. Moldova devine în secolul XVI tributar Imperiului Otoman, iar în secolul XVIII, autonomia îi este redusă considerabil. În 1775, Imperiul Otoman cedează partea de nord a Moldovei (Bucovina) Imperiului Habsburgic, iar în 1812, cedează Rusiei teritoriul dintre Prut și Nistru (Basarabia). În 1859, Moldova se unește cu Țara Românească pentru a forma Principatele Unite, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

Basarabia este denumirea dată de Imperiul Rus teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut și Nistru, anexat prin Tratatul de la București din 1812. Hotinul și Basarabia au fost cedate Rusiei de Imperiul Otoman, după semnarea tratatului de pace menționat anterior, în urma încheierii războiului ruso-turc (1806-1812). Cedarea către Rusia a unei părți din teritoriul voievodatului, în ciuda tratatului româno-otoman care garanta integritatea Moldovei, se datorează dibăciei negociatorului francez Gaspard Louis de Langeron care slujea intereselor țarului. După războiul din Crimeea, pierdut de Imperiul Rus, între 1856 și 1878 județele Cahul, Bolgrad și Ismail au reintrat în componența Moldovei și din 1859, a României.

Bucovina a făcut parte din Principatul Moldovei, individualitatea regiunii conturând-se după includerea în Imperiul Habsburgic, în 1774. Imperiul Austro-Ungar (din 1867) a stăpânit acest teritoriu până în anul 1918, perioadă în care în Bucovina s-au petrecut numeroase mutații care au contribuit la schimbarea fizionomiei demografice, economice, politice, etnice și culturale a provinciei, conferindu-i un statut singular în comparație cu regiunile învecinate, Bucovina devenind în conștiința opiniei publice cultivate o „Elveție” a estului Europei.

Așezată la răscrucea a două drumuri - unul unea Marea Nordului cu Marea Neagră străbătând Europa centrală, iar celălalt, Mediterana orientală cu stepelor pontice, Dobrogea a avut o istorie zbuciumată. Pe aici s-au perindat, rând pe rând, mai multe armate: ale perșilor, cele romane, iar mai târziu, invaziile popoarelor migratoare, urmate de stăpânirea musulmană, Dobrogea devenind drumul de invazie al armatelor din stepele Rusiei spre Balcani și Constantinopol. Prima alipire de Țara Românească are loc în 1388-1389 pe vremea domnitorului Mircea cel Bătrân. Dar după moartea acestuia, Dobrogea intră în componența Imperiului Otoman, devenind în secolele XVIII-XIX un câmp de bătălie între Turcia și Rusia. Situația se agravează după anul 1812, când Imperiul rus anexează Basarabia, astfel că Dunărea devine frontiera între Rusia și Turcia. Dobrogea de Nord devine parte a Regatului României după recunoașterea independenței și cedarea Basarabiei de Sud către Imperiul Țarist, prin decizia Congresului de la Berlin (1878).

Sărbătorește România! Sărbătorește Arcul de Triumf!

Moment de sărbătoare, de glorie, de contemplare! Trăiește istoria reîntregirii neamului, privește îndeaproape simbolul vitejiei ostașilor români în momente istorice care ...

Personalitățile Unirii

Descoperă-i pe cei care au susținut întregirea, oameni care au făcut totul, și-au dedicat întreaga viață pentru “mântuirea” poporului roman, pentru înfăptuirea Marii Uniri ...

Vino pe câmpul de luptă de la Mărășești!

Trăiește, alături de armata română, una dintre cele mai mari victorii, în cea mai mare luptă dată pe frontul românesc în timpul Primului Război Mondial! ...

Rezoluția de la Alba Iulia – Unirea a fost pecetluită! – Documentul Marii Uniri

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât! La 1 decembrie 1918, Transilvania, Banatul Crișana și Maramureșul s-au unit cu Regatul Român, iar decizia ...

10 lucruri inedite despre Unirea de la 1 decembrie 1918

Chiar dacă iubești istoria și îți amintești datele legate de Marea Unire, ai putea să nu știi cum au trăit românii Marea ...

1918, ÎN STRAIE DE SĂRBĂTOARE - FII ȘI TU UN ROMAN AL ANULUI 1918!

1918. Un an în care s-a schimbat harta Europei, a României. Totodată, un an în care portul tradițional românesc, cu origini străvechi, a început să fie, încetul ...

Primul Război Mondial. Descoperă armata română în cifre.

România, 1914. O țară cu instituții democratice, însă departe de standardele occidentale, în ciuda eforturilor elitei politice și intelectuale. O țară cu o economie ...

Perspective de război pentru o Unire cu perspective infinite

Armata română a Primului Război Mondial era una cu lipsuri puternice în privința conducerii militare, a organizării și instruirii trupelor și mai ales a înzestrării ...

Fanfara si distracții pentru toata lumea!

Bucură-te de atmosfera celor 100 de ani de istorie, în cântece solemne de fanfară! Rămâi, totuși, în zilele noastre și distrează-te în cadrul unor activități educative pentru...